Климатични изменения

Глобални промени в климат, могат да доведат до изчезване на човечеството, след не повече от 100 години. Така смятат учени, специалисти в области като генетика, вирусология, екология, астрономия, климатолози. Дали обаче фактите и твърденията могат да премерят сили с истинската устойчивост, еволюираща способност и инстинкт за самосъхранение у хората.

Очакват се драстични изменения в климата, но въпреки всичко специалистите смятат, че промените не са необратими и се очакват революционни мерки за екологичност и устойчивост.

Според някои от изследователите на планетата и човечеството, това, което ще доведе пагубните последици за живота на хората на Земята, са не толкова климатичните изменения, колкото, така важния фактор храната. Последната се очаква да бъде на ограничени количества, което ще доведе до края на човечеството според прогнози на различни учени. Според тях, нуждите на човечеството ще нараснат двойно, в резултата от покачващата се численост, а консумацията на храна ще е неконтролируема. В резултат от климатични изменения ще се намали производството на храна.

И въпреки многото мнения по въпроса, поставяни диагнози и изчисления, цивилизацията ни е така непредвидима, че едва ли съществува човек, който може явно да предвиди нейния край, срив или заличаването й от лицето на Земята.

И действително, като се замислим така ли се губи народ от над седем милиарда същества.